Milieu

Minimale gevolgen voor het milieu

Met de implementatie van ISO 14001, een milieuzorgsysteem, geeft Topa aan veel aandacht aan het milieu te willen besteden. We zijn ons ervan bewust de belasting van het milieu geminimaliseerd moet worden en leveren diverse inspanningen deze belasting zoveel mogelijk te beperken.

Afval

Eén van ons streven is bronnen efficiënt te gebruiken. Als onderdeel hiervan richten we ons op het minimaliseren van de hoeveelheid afval die in ons productieproces gegenereerd wordt. Tijdens het ontwikkel- en productieproces stoten wij op geen enkele manier schadelijke stoffen uit in het milieu. Restafval wordt systematisch beheerd door afvalstromen goed gescheiden te houden.

Energie

Een belangrijk onderdeel van ISO 14001 is het voldoen aan wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij volgens onze vergunningvoorschriften werken. We maken effectief gebruik van onze grondstoffen en energie. Door middel van monitoring wordt dit gecontroleerd en waar nodig actie ondernomen. Tevens wordt er jaarlijks een rapportage gemaakt van alle milieuzaken.

Recycling

Het recyclingproces begint reeds bij ons productieproces wanneer gebruikt afvalmateriaal word gesorteerd, verzameld en vervolgens geretourneerd wordt aan recyclefabrieken voor herverwerking naar karton of ander verpakkingsmateriaal.

CO2 Uitstoot

Door middel van slimme bedrijfsvoering letten wij ook de uitstoot van CO2. Eén van de initiatieven die wij hebben genomen is het efficiënt omgaan met het in voorraad nemen van kartonmateriaal bij onze productie. Dit materiaal wordt op maat besteld waardoor de CO2 uitstoot bij het vervoer beperkt blijft. Bovendien hebben we hierdoor nauwelijks verspilling en afval, wat ten goede komt aan het milieu.

Een ISO certificering 14001 betekent o.a. de uitvoering van een milieu-analyse. Hierbij worden de risico’s gerangschikt in verhouding tot de mate van gevaar en tot het effect ervan op de verschillende activiteiten van het bedrijf. Het doel is het vaststellen van belangrijke milieuaspecten zodat maatregelen kunnen worden genomen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram