Topa weet het mooi te verpakken: 40% minder materiaalkosten en 78% minder volume

Topa weet het mooi te verpakken: 40% minder materiaalkosten en 78% minder volume

Begin 2022 kwam een klant naar ons toe met een verpakking waar ze erg enthousiast over waren. De vraag was: “Kunnen jullie deze verpakking voor ons namaken?”

Ons antwoord: “Namaken doen we NIET, verbeteren WEL”

De klant kon onze ambitie – om een betere verpakking te maken dan zij zelf voor ogen hadden – wel waarderen. Daarop zijn we samen aan de slag gegaan om de best mogelijke verpakking te ontwikkelen.

De mooiste productinnovaties komen uit ons eigen Topa Institute

We hebben ons eigen verpakkingsontwikkelingscentrum: Topa Institute. Daar vinden de mooiste productinnovaties en productontwikkelingen plaats. Topa Institute heeft de kennis om voor elke klantvraag, hoe complex ook, een passend antwoord te vinden. Daarbij wordt ook goed gekeken naar de mogelijkheden om kosten voor de klant te besparen. Hetzij door snelheid van opzetten, hetzij door vermindering van materiaalgebruik, hetzij door reductie van volume, of – zoals in dit geval – een combinatie van deze factoren.

Topa Institute houdt zich bezig met verpakkingsontwikkeling en transportsimulatietesten

Topa Institute bestaat in feite uit 2 afdelingen. De ene afdeling houdt zich bezig met verpakkingsontwikkeling, de andere met transportsimulatietesten. Bij de afdeling verpakkingsontwikkeling starten we altijd met het ontwerpen en maken van een prototype. Dat is puur maatwerk. Daarbij gaat onze aandacht onder meer uit naar de juiste verpakkingsmaterialen, die bovendien voldoen aan de meest duurzame verpakkingsnormen. We letten onder meer op isolatie, bescherming en opvulling en de juiste manier van sluiten. Bij de afdeling transportsimulatietesten testen we het prototype op schok- en trilgevoeligheid, compressiewaarden, stevigheid bij vallen tijdens transport, temperatuurschommelingen en luchtvochtigheid. Elke stap die we zetten wordt berekend, vastgelegd en gecontroleerd. Zo zijn we – uiteraard in nauw overleg met de klant – gekomen tot de meest optimale verpakking.

Het resultaat mag er zijn

Het resultaat van deze case heeft onze eigen verwachtingen en die van onze klant overtroffen. De nieuwe verpakking levert een besparing op van maar liefst 40% op materiaalkosten en 78% aan volume.

Topa

18 juli 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram