Verticale schokbank

Schade aan producten, en dan vooral elektronische producten waarbij door een val binnenin iets beschadigd is, is veelal niet direct zichtbaar. Maar uiteraard niet wenselijk. 

De fragiliteit van elektronische producten kan bepaald worden met de verticale schokmachine. Deze machine voert gecontroleerde vallen uit met producten (al dan niet verpakt).

Met de behaalde resultaten kan bijvoorbeeld het meest geschikte buffermateriaal en de benodigde hoeveel hiervan bepaald worden.

Productfragiliteit en buffermaterialen

Bepalen productfragiliteit

Aan de hand van de verticale schoktesten kan een zogenaamde damage-boundry curve opgesteld worden. In deze curve is af te lezen bij welke valversnelling (g) en snelheidsverandering (m/s) uw product wel of geen schade ondervindt. Dit wordt de fragiliteit of kritische g-waarde van het product genoemd. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel buffermateriaal noodzakelijk is om het product te beschermen tijdens transport.

Buffercurve opstellen

Bij het ontwerpen van bufferende verpakkingen wordt gebruik gemaakt van buffercurves. Uit deze curve kan afgelezen worden op basis van de dikte van het buffermateriaal en het gewicht van het testproduct, hoeveel buffermateriaal ingezet moet worden om het product goed te beschermen. Met de verticale schokbank kan een buffercurve per type materiaal opgesteld worden.

Testen op de verticale schokbank kunnen uitgevoerd worden volgens algemene standaards als ISO, ISTA en ASTM en ook volgens klantspecifieke procedures. Mogelijke internationale standaarden zijn:

  • ASTM D1596
  • ASTM D3332
  • ASTM D5487

Fabrikant: MTS model 846.36

  • Maximale afmetingen testproduct: 91 x 91 x 91 cm
  • Maximaal gewicht testproduct: 590 kg
  • Pulsduur: 2 - 50 ms
  • Maximale versnelling: 600 g (bij 136 kg test gewicht)
  • Kalibratie interval: jaarlijks
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram