Duurzaamheid

Topa gaat voor minder. In 2022, uitgerekend tijdens het 100-jarig bestaan van ons verpakkingsbedrijf, konden we ons voor het eerst kronen tot ‘Klimaatneutraal bedrijf*’. We compenseerden de CO2 uitstoot met het klimaatproject ‘Windenergie Noordoost Brazilië’. Dit jaar zijn onze handelsactiviteiten Topa Verpakking, Topa Packaging en Topa Thermal opnieuw gecertificeerd. Nu is gekozen om de uitstoot te compenseren door een windmolenproject in Chili te ondersteunen. Als de windmolens gebouwd zijn, zal dit project zo’n 197.420 ton CO2 uitstoot per jaar besparen. Ons doel voor 2022 was een reductie van 15%. Maar we zijn er met z’n allen in geslaagd om onze uitstoot te verminderen met ruim 27% en daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op.


Onze groene aanpak levert tonnen op

In het Klimaatverdrag van Parijs is afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Topa heeft daarom van duurzaamheid een specifiek beleidsgebied gemaakt. We hebben de uitstoot van onze handelsbedrijven verlaagd van 1.660 ton CO2 naar 1212 ton CO2 Onze groene aanpak levert dus maar liefst een afname 448 ton CO2 op. Op verwarming hebben we bijvoorbeeld 75 ton bespaard door beter te isoleren en bewuster te verwarmen. Op afval 2 ton door efficiënter te recyclen. Op elektriciteit maar liefst 200 ton door over te stappen naar groene stroom. Alleen de CO2 uitstoot van ons wagenpark is met 9 ton gestegen, omdat we veel meer kilometers hebben gereden dan in de coronatijd. Onze hybride en elektrische wagens hebben dit niet gecompenseerd. Hier kunnen we wellicht nog een slag maken door uitsluitend op te laden met groene stroom.

beeld duurzaam 2023 info

Ons doel: nog eens 10% minder uitstoot in 2023

Verschillende Europese landen hebben de laatste jaren werk gemaakt van concrete doelstellingen om de CO2 uitstoot verder te reduceren om zo beter tegemoet te komen aan de ambitieuze doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. En zo is er ook het Nederlandse klimaatakkoord met een reductietarget van 49% in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 1990. Topa heeft de doelstelling om hierop ruimschoots voor te lopen. De doelstellingen kunnen elk jaar naar beneden bijgesteld worden, als dit haalbaar is.

Naar beneden bijstellen doen we dan ook in 2023. Ons lange termijnplan is om in 2023 in totaal 25% reductie te behalen ten opzichte van 2021, maar gezien de uitkomst van het eerste jaar is dit ondertussen alweer achterhaald. Daarom leggen we de lat nog iets hoger om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen: 10% reductie in 2023 wordt het uitgangspunt.


De groene stappen die Topa nog wil zetten

beeld duurzaam efficiëntie

In 2023 gaan we voor het eerst een volledig jaar groene stroom gebruiken. We willen nog bewuster omgaan met verwarming. Daarnaast gaan we werken aan een mobiliteitsplan voor de toekomst. We starten en optimaliseren allerlei kleine en grote duurzame initiatieven. Zo gaan we het afvalplan verder uitrollen. We bekijken het verpakkingsgebruik in de medische sector. En als de aandrijving van airco’s of klimaatkamers vervangen moet worden, vervangen we de koelvloeistoffen door een milieuvriendelijk alternatief.

Innovatieve en duurzame producten

Daarnaast brengen we onze meest innovatieve en duurzame producten extra onder de aandacht, zoals verzendzakken, speedboxen, ZeroTape®, Fiber Film en papieren tape. We stimuleren recycling, zetten in op eenmalige levering, het minimaliseren van retourzendingen, het gebruik van minder of geen opvulmateriaal met verpakkingen op maat en we werken zoveel mogelijk samen met lokale partners en met leveranciers die duurzaamheid belangrijk vinden. Zo willen wij samen met u zo duurzaam mogelijk ondernemen en steeds groener worden in ons vak.

*Het label “klimaatneutraal bedrijf” omvat alle bedrijfsactiviteiten, exclusief Topa’s producten.

duurzaamheid-3

Verduurzamen doe je niet van de ene op de andere dag

Als één van de grootste leveranciers van verpakkingen in de Benelux zetten we ons al sinds 1922 in voor efficiënte processen en duurzame innovaties. We zijn toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en dat willen we graag blijven. Want over 100 jaar willen we nog steeds dé verpakkingsspecialist zijn. Daarom willen we actief bijdragen aan verduurzaming op drie fronten:

  • verduurzamen van onze bedrijfsvoering (klimaatneutraal bedrijf)
  • verduurzamen van onze producten (gemaakt van gerecycled materiaal en recyclebaar)
  • verduurzamen van het gebruik van onze klanten (deskundig en duurzaam verpakkingsadvies, verpakkingen op maat)

Topa doet er alles aan om ook zelf duurzaam te ondernemen

Onze duurzaamheidsvisie is ‘Empower sustainable packaging’: met onze verpakkingen willen we bedrijven en leveranciers ondersteunen om duurzaam te leven en werken. Uiteraard doen wij er alles aan om ook zelf duurzaam te ondernemen. Zo werken wij continu aan het verbeteren van onze werkwijze met veel aandacht voor mens, milieu en de economische gevolgen van onze verpakkingen.

Recycling met Resy: afval valt bij ons echt niet af

Golfkarton bestaat voor 70 tot 80% uit gerecycled papier. Daarom zijn wij aangesloten bij RESY, die zorgt dat kartonnen verpakkingsafval wordt teruggewonnen. Onze golfkartonnen verpakkingen, zoals Amerikaanse vouwdozen, eindloos golfkarton, boekverpakkingen, verzendenveloppen en flesverpakkingen, worden allemaal gerecycled. Aan het RESY logo en een aantal andere logo’s kunt u zien dat een verpakking is gerecycled of uit hernieuwbare grondstoffen is geproduceerd.

Op sommige verpakkingen staat het Climate Neutral Company logo

beeld duurzaam logo NL

Het Climate Neutral Company logo geeft aan dat klimaatvriendelijke projecten worden ondersteund en de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor luchtkussenenveloppen. De grondstof van papier (pulp) komt uit verantwoord beheerde bossen en niet uit oerbossen of van plantages waarvoor het tropisch regenwoud heeft moeten wijken.

Nieuwe duurzame oplossingen op basis van innovatieve materialen

Samen met ons innovatiecentrum Topa Institute werken we dagelijks aan nieuwe oplossingen op basis van de nieuwste (innovatieve) materialen. Zo blijven we voldoen aan de steeds veranderende vraag naar duurzame producten. Door verpakkingen op de juiste manier in te zetten en door te kiezen voor karton draagt u bij aan de vermindering van grondstofverbruik.

Ook de bedrijfsvoering van onze (toe)leveranciers is duurzaam

Al onze (toe)leveranciers voldoen aan de vereiste Europese richtlijnen. Zij blinken uit door hun duurzame bedrijfsvoering en prestaties, waarmee zij ons helpen om ons duurzaamheidsbeleid waar te maken.

Bij Topa draait het om de drie P’s: People, Planet en Profit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat over de 3 P’s.

  • People: aandacht voor mensen. Om te beginnen vinden we het welzijn van onze medewerkers heel belangrijk. Hierbij gaat het onder meer om arbeidsomstandigheden zoals een gezonde en veilige werkplek, discriminatie, diversiteit op de werkvloer en scholing. Daarnaast krijgen natuurlijk onze klanten en leveranciers alle aandacht.
  • Planet: aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst.
  • Profit: aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van winst en continuïteit voor de onderneming.

We willen de gevolgen voor het milieu minimaliseren

Met de implementatie van milieuzorgsysteem ISO 14001 willen we de belasting op het milieu zoveel mogelijk beperken. Daarvoor leveren we diverse inspanningen.

beeld duurzaam afval

Afval: geen berg maar een beetje

Ons streven is bronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarom willen we de hoeveelheid afval die we in ons productieproces genereren minimaliseren. Tijdens het ontwikkelen productieproces stoten wij op geen enkele manier schadelijke stoffen uit. En restafval beheren we systematisch door afvalstromen goed te scheiden.

beeld duurzaam energie

Energie: daar gaan we zo duurzaam en spaarzaam mogelijk mee om

Een belangrijk onderdeel van ISO 14001 is dat wij effectief gebruikmaken van onze grondstoffen en energie. We monitoren dit en nemen waar nodig actie. Daarnaast maken we jaarlijks een rapportage van alle milieuzaken. Wat we al doen: overschakelen naar groene (wind)energie, verduurzamen van onze bedrijfspanden, minder printen, schonere auto’s, minder kilometers.

Recycling: afval maakt een mooie comeback

Het recyclingproces begint bij ons al tijdens het productieproces. We sorteren het afvalmateriaal, verzamelen het en retourneren het aan de recyclefabrieken voor herverwerking naar karton of een ander verpakkingsmateriaal.

CO2 uitstoot: op maat bestellen voor een groenere voetafdruk

Door middel van slimme bedrijfsvoering verminderen wij ook de uitstoot van CO2. Zo bestellen wij een karton voorraad op maat voor onze productie, waardoor de CO2 uitstoot bij het vervoer beperkt blijft. Bovendien hebben we hierdoor nauwelijks verspilling en afval, wat ten goede komt aan het milieu.


We willen eeuwig jong blijven

Topa bestaat nu 100 jaar en wil eeuwig jong blijven. Over 100 jaar willen nog steeds voorop lopen op verpakkingsgebied. Daarom is het belangrijk dat we vooruitstrevend blijven denken en onszelf voortdurend blijven vernieuwen.

Wij denken dat de manier waarop we verpakken de komende decennia drastisch zal veranderen. Biobased en biologisch afbreekbare grondstoffen doen hun intrede en materiaal wordt steeds meer maatwerk en lichter.

Als één van de grootste verpakkingsleveranciers van de Benelux willen wij steeds duurzamer en milieuvriendelijker worden. Afval is de grondstof van de toekomst en gebruiken wij dan ook steeds meer in onze nieuwe producten. Onze specialisten kunnen u ondersteunen en inspireren. Duurzaam verpakken gaat immers veel verder dan het gebruiken van gerecyclede producten. Voor Topa is duurzaam verpakken reduce, reuse, recycle, renew en replace.


Reduce

Een efficiënte manier om bij te dragen aan het milieu is door materiaal te reduceren. Dat verlaagt de impact op het milieu.

Reuse

Herbruikbare of retourverpakkingen zijn ontwikkeld om meermaals te gebruiken. Daardoor hoeven er minder verpakkingen geproduceerd te worden, wat pure winst is voor het milieu.

Recycle

Leveranciers die een product duurzaam produceren met gerecycled materiaal krijgen bij ons voorrang. Ook de carbon footprint wordt zo laag mogelijk gehouden; 90% van onze leveranciers komen uit de buurt of uit onze buurlanden.

Renew

Door voor verpakkingsmateriaal te kiezen dat bestaat uit hernieuwbare grondstoffen werkt u mee aan de circulaire economie. Topa spant zich hiervoor in.

Replace

Het assortiment verpakkingsmateriaal dat wordt gerecycled of wordt vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen groeit. Hierop ligt onze focus. Daardoor kunnen wij u steeds meer en betere milieuvriendelijke alternatieven bieden.

Je verpakt het met Topa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram