Duurzaamheid

Juist bij het vieren van ons 100-jarig jubileum als verpakkingsbedrijf, hebben we van ClimatePartner het certificaat ‘Klimaatneutraal bedrijf*’ ontvangen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Het is onze ambitie om in samenwerking met onze partners en klanten zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Zodat we steeds groener worden in ons vak.


Het draait om duurzaamheid

In het Klimaatverdrag van Parijs is afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Topa heeft daarom van duurzaamheid een specifiek beleidsgebied gemaakt. Daarbij hebben we de eerste stap gezet. We hebben de CO2 uitstoot van onze handelsbedrijven in kaart gebracht. Die bedraagt t in 2022 1.660 ton. Deze CO2 uitstoot hebben we volledig gecompenseerd door het project “Windenergie Noordoost Brazilië” te ondersteunen. Hierdoor mogen wij ons sinds mei 2022 officieel een ‘klimaatneutraal bedrijf’ noemen.

Wij willen nóg groener worden

Ons doel is om onze CO2 uitstoot fors te verlagen . Dat willen we onder meer bereiken door over te schakelen naar groene energie (100% afkomstig uit lokale windenergie), de koelvloeistof in airco’s te vervangen, duurzame optimalisatie van de bedrijfspanden (energielabel, LED), de afvalstromen te reduceren, het wagenpark te ‘vergroenen’ en minder kilometers te maken.


Innovatieve en duurzame producten

Daarnaast brengen we onze meest innovatieve en duurzame producten extra onder de aandacht, zoals verzendzakken, speedboxen, ZeroTape®, Fiber Film en papieren tape. We stimuleren recycling, zetten in op eenmalige levering, het minimaliseren van retourzendingen, het gebruik van minder of geen opvulmateriaal met verpakkingen op maat en we werken zoveel mogelijk samen met lokale partners en met leveranciers die duurzaamheid belangrijk vinden. Zo willen wij samen met u zo duurzaam mogelijk ondernemen en steeds groener worden in ons vak.

*Het label “klimaatneutraal bedrijf” omvat alle bedrijfsactiviteiten, exclusief Topa’s producten.


Verduurzamen doe je niet van de ene op de andere dag

Als één van de grootste leveranciers van verpakkingen in de Benelux zetten we ons al sinds 1922 in voor efficiënte processen en duurzame innovaties. We zijn toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en dat willen we graag blijven. Want over 100 jaar willen we nog steeds dé verpakkingsspecialist zijn. Daarom willen we actief bijdragen aan verduurzaming op drie fronten:

  • verduurzamen van onze bedrijfsvoering (klimaatneutraal bedrijf)
  • verduurzamen van onze producten (gemaakt van gerecycled materiaal en recyclebaar)
  • verduurzamen van het gebruik van onze klanten (deskundig en duurzaam verpakkingsadvies, verpakkingen op maat)

Topa doet er alles aan om ook zelf duurzaam te ondernemen

Onze duurzaamheidsvisie is ‘Empower sustainable packaging’: met onze verpakkingen willen we bedrijven en leveranciers ondersteunen om duurzaam te leven en werken. Uiteraard doen wij er alles aan om ook zelf duurzaam te ondernemen. Zo werken wij continu aan het verbeteren van onze werkwijze met veel aandacht voor mens, milieu en de economische gevolgen van onze verpakkingen.

Recycling met Resy: afval valt bij ons echt niet af

Golfkarton bestaat voor 70 tot 80% uit gerecycled papier. Daarom zijn wij aangesloten bij RESY, die zorgt dat kartonnen verpakkingsafval wordt teruggewonnen. Onze golfkartonnen verpakkingen, zoals Amerikaanse vouwdozen, eindloos golfkarton, boekverpakkingen, verzendenveloppen en flesverpakkingen, worden allemaal gerecycled. Aan het RESY logo en een aantal andere logo’s kunt u zien dat een verpakking is gerecycled of uit hernieuwbare grondstoffen is geproduceerd.

Op sommige verpakkingen staat het Climate Neutral Company logo

Het Climate Neutral Company logo geeft aan dat klimaatvriendelijke projecten worden ondersteund en de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor luchtkussenenveloppen. De grondstof van papier (pulp) komt uit verantwoord beheerde bossen en niet uit oerbossen of van plantages waarvoor het tropisch regenwoud heeft moeten wijken.

Nieuwe duurzame oplossingen op basis van innovatieve materialen

Samen met ons innovatiecentrum Topa Institute werken we dagelijks aan nieuwe oplossingen op basis van de nieuwste (innovatieve) materialen. Zo blijven we voldoen aan de steeds veranderende vraag naar duurzame producten. Door verpakkingen op de juiste manier in te zetten en door te kiezen voor karton draagt u bij aan de vermindering van grondstofverbruik.

Ook de bedrijfsvoering van onze (toe)leveranciers is duurzaam

Al onze (toe)leveranciers voldoen aan de vereiste Europese richtlijnen. Zij blinken uit door hun duurzame bedrijfsvoering en prestaties, waarmee zij ons helpen om ons duurzaamheidsbeleid waar te maken.

Bij Topa draait het om de drie P’s: People, Planet en Profit

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat over de 3 P’s.

  • People: aandacht voor mensen. Om te beginnen vinden we het welzijn van onze medewerkers heel belangrijk. Hierbij gaat het onder meer om arbeidsomstandigheden zoals een gezonde en veilige werkplek, discriminatie, diversiteit op de werkvloer en scholing. Daarnaast krijgen natuurlijk onze klanten en leveranciers alle aandacht.
  • Planet: aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst.
  • Profit: aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van winst en continuïteit voor de onderneming.

We willen de gevolgen voor het milieu minimaliseren

Met de implementatie van milieuzorgsysteem ISO 14001 willen we de belasting op het milieu zoveel mogelijk beperken. Daarvoor leveren we diverse inspanningen.

Afval: geen berg maar een beetje

Ons streven is bronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarom willen we de hoeveelheid afval die we in ons productieproces genereren minimaliseren. Tijdens het ontwikkelen productieproces stoten wij op geen enkele manier schadelijke stoffen uit. En restafval beheren we systematisch door afvalstromen goed te scheiden.

Energie: daar gaan we zo duurzaam en spaarzaam mogelijk mee om

Een belangrijk onderdeel van ISO 14001 is dat wij effectief gebruikmaken van onze grondstoffen en energie. We monitoren dit en nemen waar nodig actie. Daarnaast maken we jaarlijks een rapportage van alle milieuzaken. Wat we al doen: overschakelen naar groene (wind)energie, verduurzamen van onze bedrijfspanden, minder printen, schonere auto’s, minder kilometers.

Recycling: afval maakt een mooie comeback

Het recyclingproces begint bij ons al tijdens het productieproces. We sorteren het afvalmateriaal, verzamelen het en retourneren het aan de recyclefabrieken voor herverwerking naar karton of een ander verpakkingsmateriaal.

CO2 uitstoot: op maat bestellen voor een groenere voetafdruk

Door middel van slimme bedrijfsvoering verminderen wij ook de uitstoot van CO2. Zo bestellen wij een karton voorraad op maat voor onze productie, waardoor de CO2 uitstoot bij het vervoer beperkt blijft. Bovendien hebben we hierdoor nauwelijks verspilling en afval, wat ten goede komt aan het milieu.


We willen eeuwig jong blijven

Topa bestaat nu 100 jaar en wil eeuwig jong blijven. Over 100 jaar willen nog steeds voorop lopen op verpakkingsgebied. Daarom is het belangrijk dat we vooruitstrevend blijven denken en onszelf voortdurend blijven vernieuwen.

Wij denken dat de manier waarop we verpakken de komende decennia drastisch zal veranderen. Biobased en biologisch afbreekbare grondstoffen doen hun intrede en materiaal wordt steeds meer maatwerk en lichter.

Als één van de grootste verpakkingsleveranciers van de Benelux willen wij steeds duurzamer en milieuvriendelijker worden. Afval is de grondstof van de toekomst en gebruiken wij dan ook steeds meer in onze nieuwe producten. Onze specialisten kunnen u ondersteunen en inspireren. Duurzaam verpakken gaat immers veel verder dan het gebruiken van gerecyclede producten. Voor Topa is duurzaam verpakken reduce, reuse, recycle, renew en replace.


Reduce

Een efficiënte manier om bij te dragen aan het milieu is door materiaal te reduceren. Dat verlaagt de impact op het milieu.

Reuse

Herbruikbare of retourverpakkingen zijn ontwikkeld om meermaals te gebruiken. Daardoor hoeven er minder verpakkingen geproduceerd te worden, wat pure winst is voor het milieu.

Recycle

Leveranciers die een product duurzaam produceren met gerecycled materiaal krijgen bij ons voorrang. Ook de carbon footprint wordt zo laag mogelijk gehouden; 90% van onze leveranciers komen uit de buurt of uit onze buurlanden.

Renew

Door voor verpakkingsmateriaal te kiezen dat bestaat uit hernieuwbare grondstoffen werkt u mee aan de circulaire economie. Topa spant zich hiervoor in.

Replace

Het assortiment verpakkingsmateriaal dat wordt gerecycled of wordt vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen groeit. Hierop ligt onze focus. Daardoor kunnen wij u steeds meer en betere milieuvriendelijke alternatieven bieden.

Je verpakt het met Topa

Contact

Neem voor vragen contact met ons op.
Mail ons
Laat ons u bellen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram