Kwalificatie isolatiecontainers

Farmaceutische bedrijven zijn verantwoordelijk voor een veilig transport van hun medicijnen. Vanaf fabriek tot de eindgebruiker. Belangrijk hierbij is het temperatuurbehoud van de medicijnen. Doordat dit per transport en medicijn verschillend is, worden altijd kwalificatietests uitgevoerd.

Met een kwalificatietest wordt met een hoge mate van zekerheid vastgelegd dat de verpakking en vooral het product daarin, op basis van vooraf vastgestelde criteria zal presteren.

Topa Institute voert kwalificatietesten uit volgens ASTM en ISTA standaarden.

Isolerende verpakkingen

Een isolerende verpakking bestaat uit meerdere onderdelen: de omdoos, isolatiemateriaal en koelelementen. Om exact te weten hoe de verpakking opgebouwd moet worden, wordt deze op maat ontwikkeld. 

Gespecialiseerde verpakkingsengineers zijn van begin tot eind hierbij betrokken.

Protocol

Voorafgaand aan het kwalificeren van de verpakking wordt een protocol opgesteld waarin de testprocedure en alle randvoorwaarden van het project worden omschreven. Na goedkeuring door de opdrachtgever worden de temperatuurtesten uitgevoerd.

De temperatuurtesten worden doorgaans in drievoud uitgevoerd om de reproduceerbaarheid te bewijzen. Bij het uitvoeren van kwalificatietesten worden gekalibreerde thermokoppels gebruikt. Na afloop van een kwalificatieproject wordt een uitgebreid rapport geschreven.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram