Op maat gemaakte tests

Voor unieke producten, speciale manieren van transport, of voor nieuwe wensen is niet altijd al een internationale teststandaard aanwezig. Geen probleem, want dit is juist een uitdaging waar een verpakkingsengineer van smult.

Samen met de klant wordt op een creatieve manier nagedacht. En waar nodig speciaal ontwikkeld, gebouwd en uitgevoerd. Dit heeft al vaak verrassende en interessante tests opgeleverd.

Regentest

Een leverancier van isolatiemateriaal wilde – door wisselende productiepieken en daardoor ontstane opslagcapaciteit – tijdelijk materiaal buiten kunnen opslaan. In Nederland vereist dit natuurlijk wel zekerheid dat dit voldoende beschermd blijft tegen regen.

Topa Institute heeft daarom speciaal de ‘Regentest’ ontwikkeld. Door een opstelling te maken van sprinklers uit de tuinbouw kon de beschermende folie getest worden op regenval. Er werd getest op bescherming en tevens werd uitgezocht welke minimale hoeveelheid nodig zou zijn.
Aan de hand van ASTM-standaards werd onder andere de hoeveelheid water bepaald.

Shopping bag test

Bij de meeste tests wordt het transport voor complete palletladingen of stukgoed gesimuleerd. Maar ook de ‘Last-Mile’ heeft het product veelal nog het een en ander te verduren. De ‘Last Mile’ is het laatste transport dat een verpakking ondergaat: veelal door de consument van de winkel naar huis.

Zo is er het voorbeeld van losse bierflesjes die tussen allemaal diverse producten in de boodschappentas meegenomen wordt. Iedereen begrijpt dat glas kan breken, maar als door het onderling schuren de etiketten te snel kapot gaan of onleesbaar worden, wordt dit onacceptabel gevonden door de producent, én consument.

Door het transport exact na te bootsen werden de diverse etiketten getest en werd duidelijk welk etiket hiertegen bestand was. De verschillende testapparaten van Topa Institute werden aangepast om een boodschappentas met diverse producten plús de bierflesjes te laten trillen, schudden en schuiven.

Tip-over-test

Topa Institute heeft voor een leverancier van verwarmingsketels de ‘Tip-over-test’ ontwikkeld. Het transport van een verwarmingsketel gaat in principe altijd rechtopstaand. Alle internationale teststandaards zijn daar dan ook voor ontwikkeld.

Echter, de leverancier had toch schade.

Topa Institute is daarom meegegaan met het daadwerkelijke transport. Dit is tenslotte ook stap 1 van het 5-stappenplan.

Hieruit bleek dat het transport inderdaad voor 99% verticaal ging. Echter, op het laatste moment – het moment dat de ketel op zolder geplaatst moest worden – moest de ketel in sommige gevallen horizontaal de zolder op geschoven. Hier bleek het dus fout te gaan.

Na deze constatering is er een test ontwikkeld. De producent heeft een kleine aanpassing aan de constructie gedaan en daarna is aan de hand van de test onderzocht wat de beste manier van bufferen was voor dit laatste onderdeel van het transport van de ketel. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram