Erik Buffels: “Met de ECO-Check speelt Topa in op de vraag naar duurzaamheid bij bedrijven”

In het Klimaatverdrag van Parijs is afgesproken dat we in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur moeten beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Elk bedrijf moet een plan klaar hebben en dat geïmplementeerd hebben in 2050. Met de ECO-Check speelt Topa in op de vraag naar duurzaamheid bij bedrijven.

Erik Buffels

“We kijken samen hoe we producten ecologisch verantwoord kunnen verpakken”

De Packaging Consultant heeft zelf in 2019 de ECO-Check bedacht. Erik vindt de naam een logisch gevolg van alles wat er al speelde en nog steeds speelt: opwarming van de aarde, luchtvervuiling, bodemverontreiniging, overstromingen, plastic in de oceaan, uitputting van grondstoffen.

Met de ECO-Check kijken we samen met bedrijven hoe we hun producten ecologisch verantwoord kunnen verpakken.

Erik Buffels

De ECO-check staat voor ecologisch, economisch, e-commerce en nog veel meer

Klanten schakelen Topa vaak in om in het verpakkingsproces hun SDG’s te bereiken, hun Sustainable Development Goals. Maar het gaat veel verder dan ecologie alleen.

Behalve om duurzaamheid gaat het om innovatie, gebruikersgemak en ergonomie. Het gaat om total cost of packaging en productiviteit. Want het verpakkingsproces moet ook economisch verantwoord zijn. Het gaat om imago. Een verpakking moet ook het WOW-gevoel geven. En tenslotte staat de ECO-Check voor e-commerce en onze e-commerce consultants.

Erik Buffels

“We worden uitgenodigd om mee te draaien in het verpakkingsproces”

Samen met de klant gaan we zitten en zoeken waar het beter kan. Daarbij kijken we niet alleen naar duurzaamheid, maar zeker ook naar het kostenplaatje. Wij focussen op de ‘total cost of packaging’ en proberen de kosten te drukken. We worden uitgenodigd om mee te draaien in het verpakkingsproces. Dan kom je allerlei dingen tegen. Je ontdekt bijvoorbeeld dat meer dan 100 keer per dag op een knop drukken z’n weerslag heeft op mensen. Dat leidt tot blessures en uiteindelijk tot verzuim. Wij zoeken dan naar verbetermogelijkheden. Dat kan een ergonomische oplossing zijn, maar we kunnen ook dat deel van het verpakkingsproces automatiseren. Een andere keer ontdek je weer dat medewerkers grote afstanden moeten afleggen. Door het verpakkingsproces efficiënter in te richten, kun je de productiviteit dan aanzienlijk verhogen.

Erik Buffels

“Alleen over het stukje verpakken hebben webshops vaak nog niet zo goed nagedacht”

Webshops hebben hun zaken vaak prima voor elkaar. De website werkt snel en ziet er perfect uit. De producten worden aantrekkelijk afgebeeld en goed omschreven. Het online betaalplatform werkt uitstekend. Alleen over het stukje verpakken hebben webshops vaak nog niet zo goed nagedacht. Wij begeleiden in dat traject. In nauw overleg met de bedrijven kiezen we de juiste verpakkingsmaterialen bij de producten. We tekenen uit hoe het verpakkingsproces het beste kan lopen, tekenen paktafels in, maken zo nodig gebruik van rollerbaansystemen en automatiseren desgewenst het proces. We zorgen dat het proces zo efficiënt mogelijk verloopt. Vaak verdienen bedrijven hun investering al na een paar maanden terug.

Erik Buffels

“Met de nieuwe verpakking gaat er niet één, maar passen er vier robotmaaiers in een container”

Een bedrijf dat robotmaaiers exporteert naar Amerika en Azië kampte met een probleem. Met de toenmalige verpakking paste er namelijk geen twee robotmaaiers naast elkaar in de zeecontainer. Per zeecontainer kon het bedrijf dus maar één robotmaaier verschepen, waardoor de transportkosten extreem hoog waren. Daarop klopte het bedrijf aan bij Topa.

Wij zijn er toen samen met de klant mee aan de slag gegaan. Dat proces heeft meerdere maanden in beslag genomen. Daarbij zijn de ontwerpers en ingenieurs van Topa Institute, ons ontwikkel-, test- en onderzoekscentrum, nauw betrokken geweest. Het resultaat mag er zijn. We hebben de verpakking volledig aangepast en getest in het Topa Institute. Zodat we zeker weten dat de verpakking het product optimaal beschermt tijdens opslag en transport. Met de nieuwe verpakking gaat er niet één, maar passen er vier robotmaaiers in een container.

Erik Buffels

“De reputatie van een dure whisky mag tijdens het transport natuurlijk geen deuk oplopen”

Een ander mooi voorbeeld is een bedrijf dat dure whisky’s van 300 tot 800 euro per fles transporteerde.

De klant was ontsteld dat de flessen beschadigd aankwamen. De reputatie van een dure whisky mag tijdens het transport natuurlijk geen deuk oplopen. Wij hebben daarop een insert ontwikkeld, waardoor de flessen nooit meer tegen de wanden kunnen komen.

Erik Buffels
CO2 neutraal

“Klanten willen vaak net als Topa gaan voor minder”

Bedrijven willen winst boeken als het gaat om duurzaam ondernemen. Zij willen vaak net als Topa gaan voor minder. Onze klanten willen weten wat het meest ecologisch verantwoorde verpakkingsmateriaal is voor hun producten. Zo had ik laatst een klant die van het schuim af wilde. Op zijn verzoek maakten we een verpakking die alleen maar uit karton bestaat. Heel ecologisch. Want dan ga je naar één afvalstroom toe en hoef ze niet meer van elkaar te scheiden.

Erik Buffels

Samen minderen voor een duurzame transitie

Minder CO₂, minder materiaal, minder afval, minder tijd en minder ruimte. Dat is het streven bij het verpakkingsproces. Wij helpen onze klanten graag om dat te realiseren. En het mooie is, dat dit vaak nog een flinke besparing oplevert ook.

Erik Buffels

Topa

22 februari 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram