Verpakkingsbedrijf wordt steeds groener in het vak

Verpakkingsbedrijf wordt steeds groener in het vak

Uitgerekend nu verpakkingsbedrijf Topa haar 100 jarig jubileum viert, heeft de onderneming van ClimatePartner het certificaat ‘Klimaatneutraal bedrijf*’ ontvangen. CEO Hein Stevens: “Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Het is onze ambitie om in samenwerking met onze partners en klanten zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Zodat we steeds groener worden in ons vak.”

Het draait om duurzaamheid

In het Klimaatverdrag van Parijs is afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Topa heeft daarom van duur-zaamheid een specifiek beleidsgebied gemaakt. Stevens: “Dit is een hele mooie eerste stap. Jaren geleden zijn we al begonnen met de ‘projectgroep duurzaamheid’. Zowel in ons bedrijf als in ons assortiment zijn daar al de nodige stappen gezet. Om tot een zuiver ijkpunt te komen van waar we vandaag de dag staan, hebben we in nauwe samenwerking met ClimatePartner, de CO2 uitstoot van onze handelsbedrijven in kaart gebracht. Deze CO2 uitstoot hebben we volledig gecompenseerd door het project “Windenergie Noordoost Brazilië” te ondersteunen. Hierdoor mogen wij ons sinds mei officieel een klimaatneutraal bedrijf noemen. Ons doel is dat te blijven en tegelijkertijd stappen te zetten om de CO2 uitstoot van onze bedrijven en onze producten zoveel mogelijk te vermijden en reduceren.”

Topa heeft CO2 reductie project opgezet met de hulp van ClimatePartner.

Berekening CO2 uitstoot

Samen met ClimatePartner heeft Topa een berekening gemaakt van de CO2 uitstoot van haar bedrijven Topa Verpakking, Topa Packaging en Topa Thermal. Daarmee kwam de totale CCF (Corporate Carbon Footprint) op 1.660 ton CO2. De meest emissie-inten-sieve bronnen van Topa’s bedrijfsactiviteiten zijn volgens de berekening voor het basis- jaar 2021: verwarming (36%), elektriciteit (26%), wagenpark (16%) en afval (10%).

15% minder CO2 uitstoot in 2022

Het doel van Topa is om de Corporate Carbon Footprint in 2022 te verlagen met 15%. Op bedrijfsniveau wil Topa dat onder meer realiseren door over te schakelen naar groene energie (100% afkomstig uit lokale windenergie), de koelvloeistof in airco’s te vervangen, duurzame optimalisatie van de bedrijfspanden (energie- label, LED), de afvalstromen te reduceren, het wagenpark te ‘vergroenen’ en minder kilometers te maken. Dit zijn allemaal onderdelen van een ambitieus actieplan waaraan de komende jaren verder gewerkt gaat worden. Uitgangspunt daarbij is dat het verpakkingsbedrijf zoveel mogelijk samenwerkt met lokale partners en met leveranciers die duurzaam ondernemen. En uiteraard worden initiatieven van medewerkers in het actieplan meegenomen.

Inzetten op milieuvriendelijke producten

Het cerfiticaat ‘Partner in climate action’.

Topa bestaat al 100 jaar, het is een toonaangevende organisatie op het gebied van verpakkingsontwikkeling en verpakkingsinnovatie. Het heeft een eigen test- en onderzoekscentrum: Topa Institute. En Topa heeft, vaak in nauwe samenspraak met klanten, al vele milieuvriendelijke producten en concepten ontwikkeld, waarop het verder gaat inzetten. Hein Stevens: “Onze verzendzakken zijn bijvoorbeeld minder belastend voor het milieu dan karton, omdat er minder verpakkingsmateriaal nodig is om ze te produceren. Bovendien is meestal geen extra opvulmateriaal nodig en zijn onze 100% papieren verzendzakken volledig recyclebaar.”


Ook de Fiber Film wikkelfolie van Topa is volledig recyclebaar en verlaagt de CO2 footprint tot 60%! Deze duurzame innovatie heeft een nominatie in de Greener Packaging Award gekregen.

Eeuwig jong

Topa blijft vooroplopen op verpakkingsgebied. “Het gaat erom dat je als bedrijf vooruitstrevend blijft denken en je voortdurend blijft vernieuwen. Dan blijf je altijd jong”, besluit de CEO.

*Het label “klimaatneutraal bedrijf” omvat alle bedrijfsactiviteiten, exclusief Topa’s producten.

Voor meer informatie, neem contact op met Tom Vermeersch, projectleider duurzaamheid: info@topa.nl of +31 252 245 245

Topa

8 juli 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram