Anti corrosie verpakkingen

Tijdens transport en opslag kunnen bepaalde producten corroderen als zij niet beschermd zijn. Als gevolg van oxidatie, vocht of aantasting van een product door roest kan corrosie ontstaan. Barrièremateriaal (bv. VCI coating) in combinatie met droogmiddelen bieden een betrouwbare bescherming tegen corrosie. VCI verpakkingen (volatile corrosion inhibitor) bevatten chemische bestanddelen, die onzichtbaar, geurloos en voor mens en milieu veilig zijn.

VCI FOLIE

Bij de werking van VCI bieden corrosie inhibitoren bescherming tegen corrosie door een film (met bestanddeel nitriet) achter te laten op het metaal. Deze film beschermt tegen water en zuurstof waardoor corrosie geen kans krijgt.

Delen die worden verpakt in VCI folie en hermetisch worden afgesloten blijven ongeveer 5 jaar beschermd tegen roest. Na openen van de verpakking verdampen de bestanddelen binnen 1 tot 2 uur van het metaaloppervlak.

Toepassingen

 • IJzer, staal, gietijzer, chroom, tin, hard aluminium
 • Vliegtuigonderdelen en elektronische componenten
 • Automaterialen en onderdelen
 • Maritieme navigatiesystemen
 • Wapens
 • Motoren en pompen

Het ligt aan het soort metaal voor welke VCI bescherming wordt gekozen De aard van corrosie hangt namelijk van het soort metaal af.

Voordelen

 • Verpakken en beschermen in-één
 • Niet giftig
 • Droge corrosiebescherming
 • Recyclebaar
 • Meermalig bruikbaar
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram