Transportsimulatie

Bij mechanische transportsimulatie wordt op een gecontroleerde manier nagebootst welke invloeden producten en verpakkingen tijdens transport en opslag te verduren hebben.

Het testresultaat wordt geanalyseerd zodat aanpassingen aan de verpakking, de zekering of het product, leiden tot verbeteringen.

Tests worden uitgevoerd aan de hand van internationale ISO, ISTA en ASTM-standaards of bedrijfsspecifieke normen. Onze engineers denken ook mee over specifieke tests en testmethodes en indien nodig wordt zelfs nieuwe testapparatuur gebouwd.

Bij het testen van losse pakketten wordt rekening gehouden met verschillende aspecten. Het pakket moet immers bestand zijn tegen bijvoorbeeld vallen (uit handen), trillen (in de vrachtwagen, op de lopend band etc.), druk (in de rolcontainers van andere pakketten) en schokken. En ook vocht, warmte of condens kan een oorzaak zijn dat de verpakking verzwakt en het product kwetsbaarder wordt. Bij het opstellen van de test wordt altijd rekening gehouden met onder andere de manier van transport, het gewicht van het pakket en de fragiliteit van het product.

Vrije valtest

Wat doet het vallen met het product en de verpakking? Valt het vlak op de bodem, ondersteboven, op de zijkant, op de hoek? Na elke val in een serie vallen conform de teststandaard, worden de gevolgen voor het product geanalyseerd. Deze test wordt ook vaak uitgevoerd met meerdere verpakkingsoplossingen. Er worden dan verschillende verpakkingen getest om inzicht te krijgen of een verpakking wellicht te weinig óf teveel beschermt.

Triltests

Of uw product nu met de vrachtwagen, trein, boot of vliegtuig vervoerd wordt, trillingen doen zich altijd voor tijdens transport. Dit is een belasting van het product en de verpakking waartegen deze bestand moeten zijn. Een random triltest simuleert dit en laat eventuele gevolgen voor de product/verpakkingscombinatie zien. Ook bij plotselinge gaten in de weg (slecht wegdek), waarbij de lading wellicht zelfs wel even los van de laadvloer komt, mag de product/verpakkingcombinatie niet kapot gaan. Met een loose load triltest wordt deze transportsituatie gesimuleerd.

Sterktebepaling verpakking

Voor alle soorten en maten verpakkingen kan op de compressiebank de sterkte bepaald worden. Zodra de verpakking bezwijkt tijdens de test is de maximale compressiewaarde bereikt. Deze maximale waarde is niet gelijk aan het gewicht dat tijdens transport en opslag op de verpakking geplaatst kan worden. Door gebruik te maken van veiligheidsfactoren kunnen factoren die de sterkte van de verpakking beïnvloeden worden meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan opslagduur, omgevingscondities (hoge luchtvochtigheid) en stapelhoogte.

Geconcentreerde impacttest

Voor kleine, kartonnen verpakkingen, gemaakt van een enkele golf kan een geconcentreerde impacttest uitgevoerd worden. Door middel van deze test wordt onderzocht of de verpakking bestand is tegen puntbelasting.

Bij het testen van palletladingen moet rekening gehouden worden met verschillende invloeden. Het optrekken en remmen van de vrachtwagen, laden en lossen met een heftruck, rangeren van de trein, turbulentie tijdens de vlucht. Ook vocht en hoge of lage temperatuur kunnen de palletlading verzwakken.

Horizontale schoktest

De horizontale bewegingen (plots remmen en het rangeren) van de palletlading hebben invloed op de stabiliteit van de lading. Om zeker te zijn dat de lading op de pallet blijft staan tijdens transport, wordt een horizontale schoktest uitgevoerd. De impactsnelheid staat vast in de teststandaard en er wordt op 4 zijden van de pallet getest. Zo wordt beoordeeld of de palletlading voldoende vast op de pallet staat.

Compressie en trillingen

Tijdens opslag staan verpakkingen gestapeld op een pallet langere tijd stil. In deze periode gaan de producten en verpakkingen zich zetten. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op de druk op de onderste verpakking en kan zelfs leiden tot een omvallende lading. Deze vorm van compressie wordt statische compressie genoemd. Na deze test is de sterkte van de totale palletlading in stilstaande situatie bekend. Een andere vorm van compresie is dynamische compressie. Deze vorm van compressie komt voor als de palletlading in beweging komt, zoals bijvoorbeeld tijdens het rijden van de vrachtwagen. De compressiesterkte moet in deze situatie  groter zijn, omdat tijdens beweging de verpakkingen onderling ook druk op elkaar uitoefenen.

Pallet valtest

Tijdens transport ondervinden palletladingen kleine vallen, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van containers op een schip. Om te weten wat deze handling van een pallet met uw product doet, wordt een pallet valtest uitgevoerd. De pallet valtest kan in verschillende varianten uitgevoerd worden: vlakke val, ribbe val of hoekval. Onafhankelijk van het soort val wordt de test altijd uitgevoerd op 2 of 4 zijden van de pallet. De valhoogte wordt vastgesteld aan de hand van het gewicht van de palletlading: een hoger gewicht betekent een lagere valhoogte.

Palletprestatietesten

Het gebruik van pallets in een distributieomgeving wordt vaak als normaal beschouwd. Echter pallets moeten ook aan bepaalde eisen voldoen. Pallets worden in diverse gebruikssituaties steeds op een andere manier belast. Denk hierbij aan het plaatsen in een stelling, het stapelen van pallet, optillen met een heftruck en de belasting van het product. Door middel van palletprestatietesten (met behulp van de compressiebank) kunnen de sterkte-eigenschappen van pallets vastgelegd worden. Dit geldt zowel voor houten, kunststoffen en kartonnen pallets.

Om de juiste verpakking voor uw product te bepalen is het noodzakelijk te weten tegen welke invloeden uw product bestand is. Topa Institute onderzoekt de gevoeligheid van elektronische producten op schokken en trillingen. Alle producten die gevoelig zijn voor klimatologische omstandigheden worden getest in de klimaatkamers.

Schokken

Na het laten vallen van bijvoorbeeld een laptop hoeft er aan de buitenzijde niet veel schade te zijn, maar de laptop gaat niet meer aan; de kritische G-waarde is overschreden. Middels een vertikale schoktest kan bepaald worden welke G-waarde kritisch is voor uw product. Op deze waarde kan dan de bufferende verpakking ontworpen worden.

Trillingen

Voor, veelal elektronische producten kan met een resonantietest bekeken worden bij welke frequenties er onderdelen in het product in resonantie komen en uiteindelijk kapot kunnen trillen. Lage frequenties (< 50 Hz) komen veelvuldig voor in transport. Reageert uw product bij deze frequenties, dan zal hier tijdens het ontwerpproces van de verpakking rekening mee gehouden moeten worden.

Klimaat

Is uw product gevoelig voor hoge of lage temperaturen? Of kan vocht wellicht schade aanrichten? Door het uitvoeren van een klimaattest kan bekeken worden bij welke temperatuur of vochtigheidsgraad uw product niet goed meer functioneert en dus tegen welke omstandigheden het product beschermt moet worden tijdens transport.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram